Termíny okolo elektrokola

[dropcap]Ah[/dropcap] je značka ampérhodiny a udává využitelné nabití. Kapacita baterie odpovídá maximálnímu využitelnému nabití. Bez uvedení napětí ➢V (volt) se nejedná o absolutní hodnotu. Skutečně využitelné množství energie je proto lepší uvádět v jednotkách ➢Wh (Watt-hodina).

[dropcap]Akumulátor[/dropcap] je zásobník elektrické energie. Často je toto slovo používáno jako synonymum k ➢ baterii. Na ➢elektrokole jsou akumulátory tou nejdražší součástkou. Odlišují se velikostí, kapacitou, chemickým principem a hmotností.

[wpanchor id=“baterie“][dropcap]Baterie[/dropcap] kompaktní jednotka pro ukládání energie, skládající se z mnoha jednotlivých článků, které jsou sestaveny do »sady« a umístěny do společného těla včetně ➢ řídicí elektroniky.  

[dropcap]BMS[/dropcap] je zkratka pro systém managementu baterie. Je to řídicí elektronika, která je integrována do bateriové sady a která se stará o to, aby byly všechny buňky provozovány optimálně, a tím byla zajištěna maximální životnost baterie. Kromě toho může BMS prostřednictvím elektronického komunikačního jazyka předávat (například přes rozhraní ➢EnergyBus) informace o historii používání baterie, jako je počet nabíjecích cyklů, aktuální stav nabití, »zdraví« baterie a její předpokládaná zbytková životnost.

[dropcap]Dojezd[/dropcap] udává vzdálenost v km, kterou je možné ujet při pohonu elektrokola motorem. Výrobci je často uváděn jako absolutní (odhadovaná) hodnota. Skutečný dojezd je relativní a závisí především na hmotnosti jezdce, terénu trasy a způsobu jízdy. Dojezd je při profesionálních testech vypočítáván z naměřených hodnot, publikován pro různé trasy a rozdílně hodnocen u jednotlivých typů elektrokol.

[dropcap]E-Bike[/dropcap] je (většinou) dvoukolé vozidlo s elektromotorem, který však může fungovat i nezávisle na šlapání (čistě elektricky). Někdy je toto slovo používáno jako synonymum k ➢ elektrokolu. Dopravní prostředky, které se pohybují nezávisle na šlapání jezdce v Evropě vždy podléhají typovému schválení schválení jako malé motocykly a je pro ně potřeba mít pojištění a registrační značku (v ČR zatím neexistuje pro tato dopravní prostředky relevantní legislativa, kterou očekáváme 2017).

[wpanchor id=“elektrokolo“][dropcap]Elektrokolo[/dropcap] je v češtině nejčastěji používaný pojem pro elektricky asistovaná jízdní kola, která jsou vyrobena a nabízena v souladu s EPAC a splňují požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel. Motor poskytuje podporu pouze při šlapání. Pokud je motorická podpora omezena na rychlost do 25 km/h a➢ jmenovitý výkon motoru není vyšší než 250 W, je v EU toto vozidlo rovnocenné běžnému jízdnímu kolu. Je tedy možné jezdit na něm bez helmy, po cyklistických stezkách a bez značky povinného ručení. Bylo patentováno roku 1982 Egonem Gelhardem a poprvé jej začala prodávat v roce 1992 společnost Yamaha v Japonsku.

[dropcap]E-mobilita[/dropcap]  je zkratka pro elektromobilitu. Souhrnný pojem pro vozidla s elektromotorem. Ve skutečnosti dominují především ➢ elektrokola a elektromobily a ➢ E-Scootery (elektrické skútry).

[dropcap]E-Scooter[/dropcap] je čistě elektrické vozidlo, bez pedálů, často podobné benzinovým skútrům. E-Scooter jsou➢ malé motocykly a podléhají schvalování (homologaci a registraci).

[wpanchor id=“energybus“][dropcap]EnergyBus[/dropcap] je veřejný standard vytvořený roku 2002 organizací EnergyBus e. V. pro elektrické komponenty ➢ LEV. Je tvořen rodinou konektorů a komunikačním protokolem vycházejícím ze strojového jazyka CANopen . Silový přenos je propojen s datovou komunikací. V březnu 2011 byl uvolněn komunikační protokol mezi baterií a nabíječkou a v březnu 2012 normalizovaná nabíjecí zástrčka. Více informací naleznete na www.energybus.org. 

[dropcap]EPAC[/dropcap] je pojem, který je v evropské legislativě používán pro elektrokola; znamená Electric Power Assistent Cycle a tento termín je používán v technické normě označené jako ČSN EN 15194:2011.

[dropcap]Faktor podpory[/dropcap] (krátce U-faktor) označuje sílu, kterou pohon přidává k síle vynakládané cyklistou při šlapání. Při profesionálních zkouškách (například organizací ExtraEnergy.org) se nejedná o čistě elektrickou sílu (výstup motoru), ale o vypočtenou hodnotu mechanické síly, tzn. výkon, který cyklistovi skutečně pomáhá. Síla vynaložená při šlapání, změřená na referenčním kole bez motoru, je porovnávána se silou vynaloženou na elektrokole. Rozdíl je výkonem motoru.

[dropcap]Hustota energie[/dropcap] je zmiňována u baterií a je to energie, kterou je možné uložit do jednotky objemu a hmotnosti a následně využít. Existují baterie, které jsou optimalizované na maximální kapacitu na objem a hmotnost, jiné pak na maximální proudový odběr na objem a hmotnost. Jednotkou je pak Wh/kg (Watt-hodiny na kilogram hmotnosti baterie). Hustota energie se používá i u pohonů. Zde se jedná o disponibilní výkon na jednotku obsahu či hmotnosti.

[dropcap]Hybridní vozidlo[/dropcap] je vozidlo, které je poháněno kombinací minimálně dvou druhů pohonu. U ➢ elektrokol je to síla lidských svalů a elektromotor. U automobilů označuje »hybrid« většinou kombinaci elektromotoru se spalovacím motorem.

[dropcap]Kabelový svazek[/dropcap]  je tvořen kabelovými spoji propojujícími různé elektrické komponenty elektrokola. Již existují specifické kabelové svazky optimalizované pro➢ LEV, ale u technologicky méně sofistikovaných elektrokol tyto vypadají většinou nepěkně a jsou často příčinou závad.

[dropcap]Konektory[/dropcap] jsou demontovatelné elektrické spojovací prvky, které slouží pro vytvoření spojů silových nebo datových kabelů. U elektrokola je nejčastěji používaným konektorem zpravidla nabíjecí zástrčka. Často jsou však kontakty stejných zástrček různě osazené, což může mít za následek, že bude baterie připojena k nabíječce, která pro ni není určená. Takto teoreticky mohou nastávat nebezpečné situace, kterým je ovšem možné zabránit využíváním originálních nabíječů. Existuje iniciativa za standardizaci nabíjecího konektoru EnergyBus, ale prozatím nenalézá dostatečnou odezvu u velkých producentů elektrokol.

[dropcap]Kontroler[/dropcap] je řídicí elektronika umístěná v rámu elektrokola nebo jako součást baterie či motoru pro regulaci síly motoru. Jedná se vlastně o mikropočítač a je to tzv. Srdce elektorkola.

[dropcap]Krouticí moment[/dropcap] je síla, kterou pohon vynakládá na otočný pohyb (jako je například otáčení šlapek nebo kol). Je udáván v newton-metrech (Nm) a je indikátorem disponibilní pomocné síly.

[dropcap]LEV[/dropcap] je zkratka pro Light Electric Vehicle – lehké elektrické vozidlo. Jedná se o souhrnný pojem pro elektricky poháněná lehká vozidla, jako jsou ➢elektrokola, ale i elektrické vozíky pro invalidy, elektrické sekačky na trávu atd.

[dropcap]Li-Ion baterie[/dropcap] lithium-iontový akumulátor. Lithium je v současnosti používáno téměř ve všech běžných systémech, protože tato technologie má oproti jiným výhody, jako je například možnost uložení více energie na jednotku objemu a hmotnosti a vysoký počet nabíjecích cyklů.

[dropcap]Motor přední[/dropcap] neboli v náboji předního kola. Největší výhodou je snadná dodatečná montáž a možnost kombinování se všemi typy přehazovaček a torpédovou brzdou (brzdění sešlápnutím šlapek dozadu). Nevýhodou je horší stabilita za jízdy a obecně jízda na nezpevněném povrchu.

[dropcap]Nabíjecí cyklus[/dropcap] je vybití a následné nabití ➢ akumulátoru. Jeden cyklus na 100% může zahrnovat více dílčích nabití (např. 4 × 25 %) – rozhodující je dobitá energie. Údaj například 500 nabíjecích cyklech znamená, že je možné akumulátor nabít minimálně 500krát na 100 % a přitom bude mít stále alespoň zbytkovou kapacitu udávanou výrobcem (většinou % kapacity v novém stavu). Jedná se ale v praxi o těžko změřitelnou veličinu, která je předmětem mnoha diskusí.

[dropcap]Nábojový motor[/dropcap] je elektromotor, který je namontovaný v nábojovém středu předního nebo zadního kola. U elektrokol má udaný jmenovitý výkon, typicky 250W, špičkový výkon (dle konstrukce motoru) může být až 500W. Na trhu existují projekty zabývající se speciálními nábojovými motory, které v sobě sdružují také řídící elektroniku a baterii a lze je instalovat na klasická jízdní kola.

[dropcap]Paměťový efekt[/dropcap] je jev vyskytující se zejména u akumulátorů založených na niklu, ke kterému dochází, pokud je ➢ akumulátor nabit ještě před úplným vybitím. Akumulátor si »zapamatuje« úroveň, při které byl nabit a v budoucnu »očekává« nabití při dosažení stejné úrovně, tzn. vydává energii pouze do dosažení této úrovně. U akumulátorů založených na lithiu (➢ Li-Ion baterie) se tento efekt vyskytuje v minimální míře.  

[dropcap]Pedelec 45[/dropcap] je rychlejší než ➢ elektrokolo, Motor poskytuje podporu při šlapání i při rychlosti přes 25 km/h, maximálně však do rychlosti 45 km/h. Podléhá registraci jako malý motocykl, a tedy i povinnému ručení. Některá vozidla kategorie Pedelec 45 jsou vybavena zařízením, například „plynovou“ rukojetí, umožňujícím do jízdu čistě na elektrický pohon.

[dropcap]Rozjezd[/dropcap] neboli rozjezdová asistence, je aktivována většinou stlačením ovladače, již vzácněji tzv. otočnou rukojetí. Zrychlí elektrokolo až na rychlost 6 km/h (maximální rychlost podle zákona), aniž by přitom bylo nutné šlapat. Praktická pomůcka také na nájezdových rampách nebo při vyjíždění na kopec.

[dropcap]Rekuperace[/dropcap] je zpětné získávání energie při brzdění a využitím pro nabíjení ➢ akumulátoru. Některé pohonné systémy jsou schopné přepnout hnací motor při brzdění do režimu generátoru. Tím je možné aktuálně zvýšit dojezd o cca 2-6 %. Vzhledem k velmi nízké hmotnosti elektrokola a tím malému objemu získané energie se rekuperace v praxi prakticky nevyužívá.

[dropcap]Snímač síly[/dropcap] je umístěn buď ve šlapacím středu nebo na rámu elektrokola. setkáme se i s termínem »torzní sensor«. Velice přesně měří sílu vynakládanou svaly při šlapání, na jejím základě pak řízení umožňuje přidat sílu dodávanou motorem. Měl by být osazen na všech elektrokolech určených pro jízdu v terénu.

[dropcap]Snímač pohybu[/dropcap] používají elektrokola určená pro jízdu po městě v lehčím terénu. Snímač je umístěný na nebo ve šlapacím středu a měří rychlost pohybu klik (pedálů) v ložisku a při jeho zjištění aktivuje elektrický pohon. Čím více aktivních segmentů snímač pohybu obsahuje, tím je měření přesnější a jízda elektrokola plynulejší.

[dropcap]Středový pohon[/dropcap]  je motor integrovaný nebo připojený do rámu, respektive do šlapacího středu, působící tažnou silou na zadní kolo přes řetěz kola. Většinou vyžaduje speciální konstrukci rámu. Středový pohon je využíván především pro terénní elektrokola, protože je většinou řízen ➢ Snímačem síly.

[dropcap]L1e[/dropcap]  je kategorie pro jednostopé motorové vozidlo (malý motocykl) s maximální rychlostí konstrukčně omezenou na 45 km/h a zdvihovým objemem do 50 cm³ nebo s maximálním výkonem do 4 kW u elektromotorů. Do této kategorie spadají také elektrokola ➢Pedelec 45.

[dropcap]Volt[/dropcap]  (zkratka V) jednotka elektrického napětí. U elektrokol jsou obvyklá jmenovitá napětí 24, 26, 32, 36 a 48 V, přičemž nejobvyklejší je dnes napětí 36V. Na stejném napětí musí pracovat všechny komponenty elektrokola – tedy baterie, kontroler i motor.

[dropcap]Wh[/dropcap] je zkratka pro Watt-hodinu vyjadřuje skutečný-udávaný objem energie v baterii. Součin nabití (➢ Ah) a napětí (➢ Volt). Akumulátor s napětím 36V a kapacitou 10 Ah dodává energii 360 Wh (36V × 10 Ah). Z množství Wh lze nejlépe odhadnout reálný dojezd elektrokola.

[dropcap]Zadní pohon[/dropcap] je typicky motor v náboji zadního kola. Je možné jej kombinovat s přehazovačkou nebo integrovat do převodovky v náboji. Dnes se jedná jednoznačně nejrozšířenější a nejdéle používaný systém pohonu elektrokol. K jeho výhodám patří nejvyšší energetická efektivita při provozu, jako nevýhoda se někdy uvádí složitější manipulace při defektu zadního kola.