První absolvent Národní kvalifikace v oboru Mechanik Elektrokol

Systém Národních kvalifikací je zakotven zákonem č. 179/2006 Sb. (Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní a umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech. Nyní již má absolventa v oboru Mechanik elektrokol.  Nový kvalifikační standard s názvem Mechanik elektrokol  vznikl v rámci…


Uveřejněno

Systém Národních kvalifikací je zakotven zákonem č. 179/2006 Sb. (Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání). Obsahuje kvalifikace (kvalifikační standardy) seskupené do jednotlivých úrovní a umožňuje srovnávání kvalifikací uznávaných v České republice s kvalifikacemi uznávanými v jiných evropských státech. Nyní již má absolventa v oboru Mechanik elektrokol. 

Nový kvalifikační standard s názvem Mechanik elektrokol  vznikl v rámci NSK v roce 2017 a na konci března 2018 potvrdila Autorizovaná osoba tohoto oboru – společnost ekolo.cz – prvního absolventa. Stal se jím pan Martin S. ze Sedlčanska, jehož cílem je otevření specializovaného servisu a diagnostické díly pro elektrokola všech na trhu značek.

Vzhledem k tomu, že rozsah požadovaných znalostí pro úspěšné absolvování zkoušky v oboru Mechanik elektrokol značné – kompletní obsah zkoušky si lze prostudovat na tomto odkazu, nabízí ekolo.cz přípravu na zkoušku formou cca 2 týdenní stáže přímo v Servisu ekolo.cz.  Od zájemce je však očekávána vysoká motivace k samostudiu a předchozí praxe s mechanickým servisem jízdních kol.

Autorizovaná osoba je dle pravidel povinna vyhlásit termín do 3 měsíců po přihlášení zájemce o složení zkoušky. Datum zkoušky je vyhlášeno na portálu www.narodnikvalifikace.cz nejpozději s měsíčním předstihem. Vzhledem k povaze zkoušky, která kombinuje ústní i praktické testování, je ideální pokud ji v jednom termínu absolvuje  jeden zájemce, nicméně lze ji zrealizovat i pro tým.

Pro obor Mechanik elektrokol je autorizovanou osobou společnost ekolo.cz s.r.o. a její zástupce Mgr. Jakub Ditrich. Zástupcem Autorizované osoby je vedoucí servisu ekolo.cz a hlavní školitel Ing. Jan Havlíček. Na průběh první zkoušky dohlížela i zástupkyně nadřízeného orgánu z Oddělení technického vzdělávání na Ministerstvu průmyslu a obchodu p. Bímová. Samotná zkouška trvala 7,5 hodiny čistého času. Po úvodu, ve kterém došlo k proškolení kandidáta na pravidla BOZP a PO, následoval písemný test s 10 otázkami, který se zabýval jak obecnými, tak technickými dotazy, dle plánu zkoušky. Po okamžitém vyhodnocení testu, kde nebyly shledány žádné zásadní chyby, byla zahájena ústní část zkoušky: Orientace normách a zákonech ohledně elektrokol, Typy jízdních kol, Technologie baterií včetně praktických výpočtů, Typy pohonů elektrokol. Dotazy zkoušenému průběžně kladli oba zkoušející.

Po obědě, který proběhl v ekolo.cz, pokračovala zkouška praktickou částí: Mechanické dovednosti – Výměna pláště zadního kola s nábojem, Výměna brzdy a lanka, Výměna řetězu a kazety, Centrování, atd. a Elektro-mechanické znalosti – nalezení závady elektro-pohonu pohonu, přehání software, krimplování a úprava kabelů až po samotnou Instalaci motorizační sady na připravené jízdní kolo.

Po uspokojivém vyhodnocení praktické části bylo možné přikročit k závěrečnému bloku, kde byly ověřeny znalost kandidáta v oblasti měření a chemie baterií elektrokol, orientace v typech a funkci pohonů, v typech snímačů, řídících jednotek a kabeláže. Poslední část se zabývala recyklací a zákonnými úpravami transportu elektrokol a baterií.

Zkoušející konstatovali, že kandidát přesvědčivě prokázal dostatečné teoretické znalosti ve všech předepsaných oblastech, včetně znalosti práce se vzorci a výpočty a též zvládl praktickou část zkoušky v požadovaných disciplínách. Proto mu byl mu proto předán záznam o provedení zkoušky s konstatováním Splnil. Osvědčení o absolvování Kvalifikačního standardu mechanik elektrokol bude autorizovanou osobou vydáno a doručeno absolventovi do 5 dnů.

Martinovi blahopřejeme k úspěšnému složení zkoušky a věříme, že úspěšných absolventů bude v tomto roce ještě více. Zástupkyně MPO se po seznámení se s obsahem zkoušky vyjádřila v tom smyslu, že se jedná o tak komplexní obor, že ministerstvo zváží zařazení do Seznamu vázaných živností – aktualizací Přílohy 2 Živnostenského zákona. To by bylo velmi žádoucí i pro spotřebitele – současné i budoucí majitele elektrokol – kteří dnes nemají potřebnou jistotu, že je jin poskytován servis na dostatečně odborné úrovni.

Kompletní informace o možnosti absolvování Profesní kvalifikace Mechanik elektrokol jsou uvedeny na stránce ekolo.cz – Elektro Akademie.