Ochrana soukromí a podmínky užívání serveru a reklama

Provozovatel serveru zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům), a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají čtenáři souhlas k tomu, aby vydavatel s poskytnutými údaji nakládal v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

Nakládání s obsahem serveru EBIKE.CZ, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas vydavatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Služby serveru EBIKE.CZ jsou čtenářům poskytovány uživatelům bezplatně a jeho provoz je financován z prodeje reklamního prostoru. V případě Vašeho zájmu o inzerci na tomto serveru, nebo s jinou formou podpory se prosím obraťte na email reklama@ebike.cz.

Za Vaši podporu předem děkujeme a vážíme si jí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *