Co je to elektrokolo?

„Elektrická kola“ označují celou skupinu produktů. Existují kola s elektromotorem a akcelerátorem umožňující jízdu bez šlapání a modely s vyšším výkonem motoru než je 250W. Elektrokolo je ale jasně definovaným a svébytným dopravním prostředkem.

Elektrokoly jsou v Evropě nazývána jízdní  kola, která jsou vybavena pomocným motorem, který pracuje pouze tehdy, když cyklista šlape do pedálů (tzv. „asistované šlapání”). Podle platné normy EN 15194 pracuje motor až do momentu dosažení rychlosti 25 km/h, kdy se vypne. Asistovaná jízdní kola s vyšším výkonem nebo vyšším limitem rychlosti jsou z pohledu evropské legislativy považována za mopedy s elektrickým pohonem. Na trhu existuje mnoho různých systému elektrokol s umístěním motoru v předním či zadním náboji, případně ve středu mezi pedály. Každý z těchto systémů má svá specifika.

V ČR jsou nejobvyklejší elektrokola s motorem v zadním náboji. Snímání aktivity jezdce (šlapání) je sledováno buď frekvenčním čidlem mezi pedály (tzv. PAS systém) nebo torzním snímačem, který sleduje, jakou silou se jezdec opírá do pedálů a přidává motoru sílu v případě, že se odpor zvyšuje. Baterie v elektrokolech se dnes používají takřka výhradně na bázi lithiových směsí.  Kapacita baterie je definována Watt-hodinami a platí, že čím je kapacita baterie vyšší, tím se zvyšuje (asistovaný) dojezd elektrokola.

Vybrané důvody, proč lidé preferují elektrokola:

  • umožní překonat dlouhé vzdálenosti bez nutné (velké) námahy;
  • usnadní jízdu do kopce;
  • usnadní jízdu proti větru;
  • umožní dostat se do práce nezpocený, umožní jízdu v běžném oblečení;
  • umožní rychlejší jízdu (kratší čas cesty) bez nutnosti fyzické námahy;
  • je alternativou k jiným, méně ekologickými dopravními prostředky.

Zájem o elektrokola je do značné míry vyvolán tím, že činí jízdu na kole snazší a pohodlnější. Elektrická kola fungují jako přesvědčivý argument pro řidiče, kteří by za jiných okolností o jízdním kole neuvažovali. Obchodníci, turisté, studenti, penzisté a kurýři – ti všichni využívají elektrokolo, aby byli na svých cestách rychlejší, jejich cesta byla pohodlnějí a také aby si ji užili. Vznikají flotily elektrických kol ve firmách, nebo místních samosprávách. Elektrokola jsou v Praze nejúspěšnějším turistickým produktem a počet jejich půjčoven stále roste.

Minimální náklady

Elektrokolo velmi ekologickým i ekonomickým dopravním prostředkem. V porovnání se spotřebou energie u aut nebo motocyklů je spotřeba energie elektrokol velmi nízká. Spotřeba činí v závislosti na topografii od 0,5 do 2,0 kWh na 100 km. To přináší velmi nízké provozní náklady. Pokud vycházíme z aktuální ceny elektrické energie, kde 1 kWh stojí přibližně 5 Kč, činí přímé náklady na za 100 ujetých kilometrů asi 2,50 – 10 Kč. V porovnání s automobilovou nebo motocyklovou dopravou jsou náklady vždy velmi nízké. Kapacita baterie vystačí přibližně na 40 až 120 km jízdy, to ale závisí na mnoha dalších faktorech, jako je míra asistence motoru, reliéf trasy, nebo váha samotného jezdce.

Elektrokola – příležitost pro lepší městskou dopravu

Podle Statistické příručky Evropské komise z roku 2001 nazvané „Evropská energie a doprava v číslech“ vykoná průměrný Evropan 3 cesty za den.Polovina těchto cest není delší než 3 km. Navíc polovina cest auty je kratší než 6 km. Tato čísla jasně dokazují, že potenciál pro jízdní kola, která by mohla částečně nahradit motorovou dopravu, je obrovský.