Nečekané výsledky velké studie elektrokol a jízdních kol

Projekt PASTA

Elektrokola se používají více lidé, kteří jezdí na delší vzdálenosti a mají stejnou nebo vyšší fyzickou aktivitu než to, co jezdí na mechanických kolech, ukázal výzkum velkého evropského projektu PASTA. Týmy Curyšské, Vídeňské, Oxfordské, Drážďanské univerzity ve spolupráci se světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími subjekty sdruženými v projektu PASTA (Physical Activity Through Sustainable Transport) –…

Elektrokola se používají více lidé, kteří jezdí na delší vzdálenosti a mají stejnou nebo vyšší fyzickou aktivitu než to, co jezdí na mechanických kolech, ukázal výzkum velkého evropského projektu PASTA.

Týmy Curyšské, Vídeňské, Oxfordské, Drážďanské univerzity ve spolupráci se světovou zdravotnickou organizací (WHO) a dalšími subjekty sdruženými v projektu PASTA (Physical Activity Through Sustainable Transport) – tedy v překladu „fyzické aktivity spojené s udržitelnou dopravou“ (více viz: www.pastaproject.eu/about) vydali obsáhlou studii, ve které jsou publikována data od více než 10 000 respondentů z měst Antverpy, Barcelona, Londýn, Řím, Vídeň a Zürich. Celkem byla analyzováno 76 986 cest na mechanickém a elektrickém jízdním kole se zajímavým statistickým výsledkem

Cílem studie bylo porovnat úroveň fyzické aktivity e-cyklistů a konvenčních uživatelů jízdních kol (cyklistů) a napříč skupinami uživatelů elektrických jízdních kol a na základě druhu dopravy (auto, MHD, jízdní kolo), který byl nahrazený elektrokolem.

Fanoušci elektrických kol často říkají, že jezdí dále, než zvládli dříve na svých mechanicích kolech. Statistiky založené na zdravotních a dopravních údajích z online průzkumu v evropských městech zjistili že to je ve skutečnosti pravda: e-cyklisté se vydávají delší cesty a získají tak stejné i vyšší zisky z fyzické aktivity jako klasičtí cyklisté.

Úrovně fyzické aktivity, měřené v minutách „metabolického ekvivalentního úkolu za týden“ (MET/wk ), byly mezi e-cyklisty a cyklisty podobné (4463 vs. 4085). Uživatelé elektrokol ale hlásili výrazně delší vzdálenosti jízdy na elektrokole (9,4 km) ve srovnání s těmi co se dopravují na klasickém kole (4,8 km).

Ještě podstatě významnější je dramatický nárůst aktivity u lidí, kteří přešli z denní dopravy automobilem na elektrokolo, což je samozřejmě mnohem jednodušší přechod, než začít místo autem jezdit na mechanickém kole. „Ti, kteří přešli ze soukromých motorových vozidel a z veřejné dopravy na elektrokola, získali přibližně 550 a 800 jednotek MET/wk“ cituje výzkum.

Výzkum se zaměřil na evropskou modifikaci elektrokol (pedelec), nikoli na elektro-skútry nebo na elektrokola „s plynem“. Studie zásadně vyvrací představu o tom, že elektrokolo ubírá fyzickou aktivitu, právě naopak.  

Uživatelé elektrokol ve studii byli průměru o necelých ý let starší než cyklisté s mechanickými koly (průměr 48,1 oproti 41,4 roku), měli vyšší přístup k vlastnímu autu (68% oproti 51%) a měli o něco vyšší BMI –  (Body Mass Index indikátor tělesné hmotnosti 24,8 vs. 23,8). Při porovnání uživatelů elektrokol s cyklisty nebyly zjištěny žádné podstatné rozdíly, pokud jde o pohlaví, úroveň vzdělání a měsíční příjem.

U elektrokola se průměrná délka trasy se pohybovala od 9,8 do 17 km; podíl cest vykonaných na e-kolech nahrazujících cestu autem se pohyboval v rozmezí 16 % až 76 %; a průměrná rychlost dopravy na e-kolech byla srovnatelná s městskou hromadnou dopravou.

Tato studie zjistila, že celková fyzická aktivita související s dopravou a cestováním je pro elektrokola i jízdní kola podobná. Toto zjištění čelí častým obavám, že jízda na elektrokole může vést k podstatnému snížení fyzické aktivity v důsledku asistence elektrické energie snižující potřebnou fyzickou námahu. Jak ukazuje studie PASTA, průměrná vzdálenost i frekvence jízd je na elektrokole výrazně vyšší než na jízdním kole u cyklistů. Vzhledem k delší trase je ale zátěž na organismus výrazně meenší.

Studie rovněž prokázala velkou ochotu používat své elektrické kolo jako náhradu za automobil u jeho majitelů.  Častým komentářem ze strany uživatelů elektrokol byly dotace na pořízení relativně drahých elektromobilů v mnoha státech EU, kdy by lidé předpokládali spíše podporu elektrokol jako masově nasaditelného dorpavního prostředku.  

V testu byla zpracována data celkem od 9335 osob a bylo absolvováno 76 986 jízd z toho statisticky započítáno 40 553 jízd.

Kompletní text výzkumu studie sdružení PASTA je na adrese: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S259019821930017X?via%3Dihub