Nebezpečná Cyklonovela

image-1-3

Právník Tomáš Kindl připravil návrh novely silničního zákona s cílem zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro cyklisty. Někteří poslanci toho ale využili k podání pozměňovacích návrhů, které by mohli mít za následek kriminalizaci jízdy na elektrokole.


Uveřejněno

Právník Tomáš Kindl připravil návrh novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (silničního zákona) s cílem zvýšení bezpečnosti a zlepšení podmínek pro cyklisty. To je super. Někteří poslanci toho ale využili k podání pozměňovacích návrhů, které by mohli mít za následek kriminalizaci jízdy na elektrokole.

Se samotnou novelou asi všichni normální lidé, nejenom ti kdo používají jízdní kolo, budou souhlasit: Bezpečný odstup auta od kola jedoucího na jedné komunikaci min. 1,5 metru (a min. 1 metr v zóně 30 km/h); volba, nikoli povinnost použít cyklostezku (no, ono jich zas tolik u nás není..) a povinnost firmy s více než 10 zaměstnanci umožnit uschovat jejich kolo je fajn.

Samozřejmě ve vyspělejší části v EU má ochrana jezdce na kole/elektrokole daleko vyšší level – viz. např: Německo více ochrání chodce a cyklisty.

2. čtení „cyklo-novely“ proběhlo ve sněmovně 20. ledna 2021 a bohužel se sem dostal i tento pozměňovací návrh starostky Zuzany Ožanové (ANO 2011) a ex-radního Prahy pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD). Text pozměňovacího návrhu je zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=374&ct1=6.

Návrh formuluje povinnost vlastnictví řidičského průkazu kategorie AM pro „dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km.h-1„.

image-1-3

Původní znění v platné verzi Silničního zákona

§ 80a Skupiny vozidel (1) Do skupiny
a) AM jsou zařazena motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,

V ČR, jako v jakémkoli jiném státě EU, platí Nařízení EU Parl. č. 168/2013, na které se také pozměňovací návrh odkazuje.
Zde hned v úvodu definuje výjimky ze Schvalování (homologace) dvoukolových nebo tříkolových vozidel
Výjimek je více: viz zde strana 5 , ale ty 2 pro nás zásadní říkají, že:

  h) šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h;  

a

  g) vozidla určená především pro využití v terénu a zkonstruovaná pro jízdu na nezpevněném povrchu;  

Ve výjimce g) se fakticky nachází asi 70% všech elektrokol, které jsou u nás v provozu*.  Omezení na 25 km v hodině totiž velmi výrazně degraduje možnost použití elektrokola k dopravě. Kdo elektrokolo používá, může z vlastní zkušenosti říci, že po rovině se rychleji než je nastavena asistence po delší dobu díky hmotnosti elektrokola jet nedá a ztrácí tak význam. A to je ten důvod proč se elektrokola v takové míře zrychlují a čipují. Jejich majitelé vůbec nechtějí podvádět, ale chtějí používat produkt, který si zakoupili. 

*Zdroj: odhady prodejců elektrokol 02-07/2020

Toto Nařízení EU je v podstatě jediné zákonné ukotvení elektrokol, které existuje. Nařízení EU má vyšší právní váhu než lokální zákon, je tedy zcela zbytečné dávat do zákona něco, co už je popsáno v Nařízení.

Problematické je, že do novelizovaného českého Silničního zákona by se dostal pouze výsek z nařízení, který by mohl být použit explicitně k perzekucím majitelů elektrokol.

Je nutné říci, že tady se už se vůbec nejedná o „pár nadšenců„.  Elektrokola jsou v roce 2021 naprostým main-streamem a pokud bude nárůst takový, jaký jsme zaznamenali mezi lety 2019 a 2020 (a on bude dost pravděpodobně ještě vyšší), do roku 2023 se prodá se v Česku přes 700.000 elektrokol. 

Odhad J.Ditrich – Market report Czech pro Bike.EU


Chyby v pozměňovacím návrhu: 

Asistent, který připravoval pozměňovací návrh se neorientuje zcela v kategoriích vozidel. V návrhu je totiž uvedeno „odpovídají parametrům vozidel kategorie L1e

Homologační Kategorie L1e (tedy dopravní prostředek, na který se nevztahuje výjimka, ale musí být homologován podle tohoto nařízení) v evropském Nařízení neexistuje.

Jsou pouze dvě subkategorie:
Motokolo (kategorie L1e-A)  výkon max. 1 kW, rychlost max. 25 km/h
Moped (kategorie L1e-B)    výkon max. 4 kW, rychlost max. 45 km/h

Do kategorie L1e-B spadají takzvaná rychlá elektrokola. Jejich prodeje ale v EU stagnují a v Česku se je vůbec nepodařilo začít prodávat, protože je to v podstatě nesmyslný produkt. 

Česká republika má dlouhodobě rozpor s nadřízeným z Evropské unie právě v aktuální verzi zákona č. 361/2000 Sb, respektive s jeho přílohou č.12 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.. Ta totiž umožňuje v bodu:

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže…. c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,  …. považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.
(tedy to, co by mělo být správně v homologaci kategorie L1e-A). 

Na toto téma jsem před několika lety vedl korespondenci s Ministerstvem dopravy. Výsledkem bylo po dlouhé debatě vydání tohoto Metodického pokynu – tedy „právní názor“, který je veřejnosti zcela nesrozumitelný. K opravně vyhlášky nedošlo a je stále v platnosti.

Fakticky je výkon motoru elektrokola naprosto irelevantní a prakticky neměřitelná veličina, která nemá v dokumentech co dělat. důležitý faktor je míra asistence Uživatel + Motor.  Je takové veřejné Tajemství, že většina středových i nábojových motorů elektrokol dnes na trhu mají výkon 500-1000W a nálepku 250W.

Další, dost legrační, chybou je formulace „pro dvoukolová motorová vozidla s konstrukční rychlostí převyšující 25 km/h“ musí být řidičské oprávnění pro skupinu vozidel AM.
Z toho implikuji, že elektrokola mají konstrukční rychlostí nepřevyšující 25 km/h. Při jízdě z kopce čtyřicítkou by se dal cyklista na elektrokole pokutovat, protože buď nemá dostatečné řidičské oprávnění, nebo nedodržel konstrukční rychlost svého vozidla…


V Nařízení EU zní: cituji: Výjimka h) …“výkon snižován až do vyřazení motoru z činnosti dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h; vs. Definice kategorie L1e-B: „maximální konstrukční rychlost ≤ 45 km/h“.


Co hrozí, pokud bude Novela schválena i s tímto pozměňovacím návrhem?  

V USA. kde byl loni nárůst prodejů 150%, je rychlost elektrokol 32 km/h a nikdo nemá potřebu elektrokola zrychlovat.  V UK bude zavedena od března také rychlost elektrokol 20 mph / 32 km/h. S tím jak Evropa rozšiřuje v centrech měst komplet Zónu 30 (Brusel, Paříž, Londýn), dává perfektní smysl aby elektromotor asistoval jezdci do 30/32 km/h a bylo tak rychlé stejně jako auto.  

Máme zpracovanou studií na vzorku desítek uživatelů elektrokol, která jasně říká a ukazuje o kolik je pocitově 32 km/h pro jezdce bezpečnější, a většina uživatelů se vyjádřila, že by neměli při této rychlosti e-kola důvod jej za (drahé peníze) čipovat. 

Obávám se – a nebudu daleko od pravdy – že pokud tento požadavek na striktní rychlost elektrokola a požadavek na řidičský průkaz a další omezení (logicky budou elektrokola pokutovaná na cyklostezkách) bude vložen do zákona, restriktivními orgány státu přistoupí ochotně k perzekuci uživatelů elektrokol.

Doufejme, že poslanci parlamentu ČR v závěrečném čtení tento zbytečný pozměňovací návrh novely odmítnou.