Francie: každé větší parkoviště musí instalovat střechu ze solárních panelů

sipa_00591366_000004

Francouzští senátoři 4. listopadu schválili článek 11 návrhu zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který požaduje instalaci fotovoltaického stínění na venkovních parkovištích s více než 80 místy.


Uveřejněno

Tento příspěvek je doslovným překladem článku L’obligation de pose de panneaux photovoltaïques sur les grands parkings extérieurs adoptée au Sénat (Povinnost instalovat fotovoltaické panely na velkých venkovních parkovištích přijatá Senátem) na serveru Publicsenat.fr.

Francouzští senátoři 4. listopadu schválili článek 11 návrhu zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který požaduje instalaci fotovoltaického stínění na venkovních parkovištích s více než 80 místy.

Toto ustanovení by mělo podpořit rozvoj výroby solární energie ve Francii, zejména ve velkých komerčních oblastech. Podle vlády by potenciál tohoto opatření mohl dosáhnout až 11 gigawattů, což odpovídá výkonu deseti jaderných reaktorů. Článek 11 návrhu zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie byl Senátem přijat 4. listopadu v prvním čtení. Ukládá postupné vybavení největších venkovních parkovišť stíněním pokrytým fotovoltaickými panely (nebo jiným způsobem získávání energie z obnovitelných zdrojů), a to nejméně na polovině jejich plochy.

Původně se návrh zákona vztahoval na parkoviště větší než 2 500 metrů čtverečních. Senátoři ve výboru upřednostnili stanovení prahové hodnoty podle počtu míst, nikoli podle plochy. Bude se tedy vztahovat na parkoviště s více než 80 místy, což je hranice, která se vztahuje na více parkovišť, protože 2 500 metrů čtverečních odpovídalo přibližně 100 místům. Podle zpravodaje Didiera Mandelliho (LR) je tato koncepce jasná a především „méně diskutabilní“, zejména pokud jde o části parkoviště, které mají být vyloučeny z případné zástavby.

„Je snazší počítat metry čtvereční než parkovací místa.

Komunistická strana se marně snažila vrátit k metrickému systému a tvrdila, že prostory mohou být různě velké. Tento názor sdílela i vláda. „Je zřejmé, že je snazší počítat metry čtvereční než místa,“ prohlásila ministryně pro energetickou transformaci Agnès Pannier-Runacherová a vyjádřila politování nad „sofistikovaností“ senátního návrhu.

Povinnosti uvedené v tomto článku by nemusely být uloženy v případě technických, bezpečnostních, architektonických nebo památkových omezení. Ustanovení vstoupí v platnost 1. července 2023, a to postupně v závislosti na velikosti parkovišť. Parkoviště s více než 400 místy budou muset být uvedena do souladu s předpisy do tří let od tohoto data a do pěti let, pokud se jejich počet pohybuje mezi 80 a 400 místy.

Během zkoumání na zasedání Senát přidal nové výjimky. Pozměňovací návrhy Nathalie Delattreové (RDSE) a centristy Stéphana Demillyho výslovně vylučují parkoviště pro těžká nákladní vozidla (nad 7,5 tuny) z působnosti této povinnosti. Podle pozměňovacího návrhu, který obhajoval Cédric Vial (LR) a několik jeho kolegů, se tato povinnost nebude vztahovat na parkoviště v blízkosti pozoruhodných míst, ať už jsou či nejsou klasifikována jako chráněná území, aby se zabránilo jejich „denaturaci“. Vláda se vyslovila pro tuto změnu.

Sněmovna ruší dodatečnou lhůtu poskytovanou v případě potíží s dodávkami panelů.

Sněmovna přijala pozměňovací návrh socialistické strany, který vypouští možnost poskytnout správcům parkovišť dodatečnou lhůtu v případě potíží se zajištěním dodávek fotovoltaických panelů. Toto ustanovení bylo předloženo během rozpravy ve výboru a zpravodaj Didier Mandelli hovořil o „příspěvku zdravého rozumu“. Na druhé straně Jean-Michel Houllegatte (PS) odsoudil „poněkud poraženecký“ pozměňovací návrh, který znamená „ústup“. Vláda sama podpořila pozměňovací návrh socialistů, i když uznala, že rozvoj francouzského a evropského průmyslu bude vyžadovat čas. „Přesto však nesmíme otálet s dekarbonizací našeho hospodářství,“ vyzvala Agnès Pannier-Runacherová. Pravice reagovala na obrat v debatě a ocitla se v menšině. „Chtěli bychom, abychom si k tomu mohli dát prostředky, a ne zaklínadla,“ opáčil senátor Cédric Vial.

Jeden z jeho kolegů, Rémy Pointereau, se domníval, že z tohoto článku návrhu zákona budou okamžitě těžit výrobní linky nacházející se mimo Evropskou unii. „Mám dojem, že celá Asie, a zejména Čína, se dnes ráno musí radovat, když vidí, že se chystáme umístit možná tisíce hektarů fotovoltaických panelů, které se budou vyrábět v Číně, Malajsii a na Filipínách. Naše obchodní bilance bude mít další velký zásah!

Fotovoltaika: „Čína by měla být šťastná,“ volá Rémy Pointereau (LR)

Ekolog Ronan Dantec, kterého tento argument nepřesvědčil, odpověděl: „Občas mám pocit, že se hledají snad všechny možné argumenty proti rozvoji obnovitelných zdrojů energie v naší zemi […] Doufám, že si nikdo o Vánocích nekoupí hračky vyrobené v Číně!

Výše trestů byla na zasedání výrazně zpřísněna

Senátorovi za Loire-Atlantique se podařilo přesvědčit většinu v Poslanecké sněmovně, aby zvýšila sankce za nedodržení předpisů pro parkování. Text, který vzešel z výboru pro plánování a udržitelný rozvoj, stanovil možnost správního orgánu uložit pokutu v maximální výši 10 000 eur ročně, dokud nebude dosaženo souladu. Podle Ronana Danteca by však tato pokuta nebyla dostatečnou pobídkou: pouze 2,5 % nákladů na instalaci panelů pro parkoviště s 80 místy (400 000 EUR).

Přijaté znění nyní stanoví měsíční, nikoli roční pokutu v závislosti na počtu vybavených míst (50 EUR za místo). Parkovišti s 80 místy, které by nesplňovalo nové právní předpisy, by tak hrozila pokuta ve výši 48 000 eur ročně. Komise vydala kladné stanovisko a vláda vyjádřila návrhu podporu, což dává této novele dobrou šanci na přežití v parlamentním kolečku.