Elektrokolo: dopravní prostředek, který ve skutečnosti neexistuje!

Historie jízdního kola, které je poháněné elektromotorem začíná již v 19 století – viz: https://ekolo.cz/historie.  První moderní elektrokolo – které nabídlo asistované šlapání, bylo patentováno Egonem Gelhardem v roce 1982. V roce 1990 pak Michael Kutter vybudoval první prototypy funkčního elektrokola a v roce 1993 společnost Yamaha vyrobila první sériově vyráběný produkt. Základním faktorem umožňujícím tuto…


Uveřejněno

Historie jízdního kola, které je poháněné elektromotorem začíná již v 19 století – viz: https://ekolo.cz/historie.  První moderní elektrokolo – které nabídlo asistované šlapání, bylo patentováno Egonem Gelhardem v roce 1982. V roce 1990 pak Michael Kutter vybudoval první prototypy funkčního elektrokola a v roce 1993 společnost Yamaha vyrobila první sériově vyráběný produkt. Základním faktorem umožňujícím tuto masovou výrobu a úspěšný prodej byla schválení japonské vlády, která toto  nové vozidlo navzdory motoru považovala za jízdní kolo.

V tomto rozhodnutí se japonská vláda rozhodla ignorovat Vídeňskou úmluvu o silničním provozu  z roku 1968. Tato smlouva jasně definuje různé formy silničních vozidel. Definice „jízdního kola“ je zde jednoznačná: Kapitola 1, Článek 1: (l) výraz „jízdní kolo“ znamená každé vozidlo, které má nejméně dvě kola a které je poháněno výlučně silou svalů osob nacházejících se na tomto vozidle, zejména pomocí pedálů nebo klik“

Takže jakmile je na kole instalován jakýkoli pohon, podle definice se stává motorovým vozidlem.

V minulých letech jsme si tuto definici velmi málo uvědomovali, protože elektrokola byla prodávána jen v poměrně malém počtu. Nyní však mají jsou elektrokola celosvětově na ohromném vzestupu, aniž by měli oporu v základních mezinárodních dokumentech.

V roce 2014 vydal Evropský soudní dvůr rozhodnutí, které jasně ukázalo, že všechna motorová vozidla musí být pojištěna – a elektrokola jsou motorová vozidla. EU nyní reaguje na tento rozsudek a existuje velmi reálná obava, že všechna elektrokola v EU budou muset být pojištěna stejně jako automobily.

Dne 24. května 2018 zveřejnila EU návrh na změnu směrnice o Pojištění motorových vozidel a podle ní by pojištění třetích stran bylo pro elektrokola povinné.

Výňatek z dokumentu Evropské komise, který navrhuje změny Směrnice 2009/103 / ES, zní: “ Posouzení dopadů navíc vysvětluje, že oblast působnosti směrnice již zahrnuje i nové typy motorových vozidel, jako jsou elektrokola, segwaye či elektrické koloběžky. Používání těchto nových typů elektrických vozidel v dopravě může způsobovat dopravní nehody, jejichž poškozené je třeba chránit a urychleně odškodňovat. “

Několik obchodních a spotřebitelských organizací se nyní snaží přesvědčit EU, aby vyloučila elektrokola z tohoto požadavku povinného pojištění, a to navzdory skutečnosti, že rozsudek ESD ponechává jen malý manévrovací politický prostor.

Vidíme jinou možnost – změnu definice OSN tak, aby bylo na elektrokola nahlíženo stejně jako na jízdní kola, kterými reálně jsou Požadavky na regulaci autonomních automobilů (auta bez řidiče) prokázaly, že s dostatečnou politickou vůlí je změna legislativy možná ve velmi krátké. Nepředpokládám, že kdokoli z politiků, který má povědomí neb osobní zkušenost o tom, co je to elektrokolo, by proti tomu cokoli namítal. A proto je reálné, aby do dvou až tří let byla prohlášena e-kola za rovnocenné jízdním kolům a byla jednoznačně uznávána na mezinárodní úrovni jako kola ne jako motorová vozidla.

Elektrokolo jako takové není v současné době popsáno v žádné mezinárodní normě, na kterou by bylo možné odkázat. Mimoto jsou zákonné požadavky na elektrokola v různých částech světa vysoce variabilní. Z tohoto důvodu vytvořila nadace ExtraEnergy ideální soubor právních požadavků, která popisuje charakter elektrického kola mnohem jednoznačněji než současný rozsah právních předpisů.

Tento návrh ideálního legislativního rámce je redefinován tak, aby byl charakter jízdního kola nezpochybnitelně zachován, stejně jak všechny výhody elektrokola. Podle tohoto návrhu se e-kolo pohybuje stejně jako normální kolo bez pomoci motoru po rovině, bez ohledu na to, jak strmý terén ve skutečnosti zdolává. Takové elektrokolo má neomezený výkon motoru až do rychlosti 15 km / h, pouze zrychlení s pomocí motoru je omezené. Na základě výkonu svalové síly, tedy šlapání jezdce je pak regulována rychlost v rozmezí 15 až do 32 km / h.

Takové nastavení zajišťuje, že elektrokolo bude stejně bezpečné jako jízda na mechanickém kole. V některých situacích, jako je zahájení jízdy kopce, bude ještě bezpečnější než jízdní kolo, protože může rychleji dosáhnout stabilní jízdní rychlosti. To platí především pro nákladní elektrokola nebo jezdce s vyšší hmotností.

Co je třeba udělat:

  • Schválit novou definici jízdního kola v Úmluvě OSN o silničním provozu, která zahrnuje pedelec.
  • Schválit mezinárodní ISO normu, která poskytuje přesné specifikace elektrokol podle upravené definice úmluvy OSN.
  • Upravit vnitrostátní právní předpisy, které zacházejí s elektrokoly stejně jako s jízdními koly, v souladu s pozměněnou definicí OSN.

Jsme přesvědčeni, že nastal čas, aby se všechny tři věci nyní staly. To je jediný způsob, jak položit pevný základ pro rozvoj globálního trhu s elektrokoly. Dokonce i v případě, že dnešní údaje o prodeji se zdají být významné, jsou pozitivně homeopatické ve srovnání se skutečným potenciálem pedelec.

Další informace naleznete na následujícím videu: https://vimeo.com/274378746

Přehled standardizace je k dispozici ke stažení na následujícím odkazu: https://tinyurl.com/yahakgzo